Webdesign -tvorba www stránek

Webdesign

Webdesign zahrnuje spoustu činností nutných pro výrobu nových stránek:

Tvorba grafické předlohy (HTML šablona)

Základem tvorby nového webu je jeho grafický návrh.  Webdesignery je často používaný pojem HTLM šablona. Předlohu většinou vytváří grafik nebo webdesigner za použití Photoshopu nebo jiného grafického editoru, programovacího jazyka HTML a kaskádových stylů CSS.  Html a Css jsou v současnosti nejpoužívanější technologie na tvorbu webových stránek..

Nově zpracované stránky mají mít validní zdrojový kód podle mezinárodních standardů W3C.

Návrh struktury webu

Struktura je to, jakým způsobem bude rozvržen obsah webu. Vlastní strukturu je dobré stanovit nejdříve a použít tyto informace při návrhu grafické šablony. Web má být rozdělen tématicky a také logicky na jednotlivé kategorie. To je důležité hlavně u rozsáhlejších webů, které mají více stránek.

Text nadpisy i navigační prvky mají uživatele navádět tak aby se v obsahu dobře orientoval.

Psaní textů – copywriting

Hlavním úkolem při psaní textu do webu je informovat co nepřehlednější formou návštěvníka webové stránky. Text má jednoduchým a nenásilným způsobem informovat o nabízených produktech a službách.V případě složitějších témat je vhodné text rozdělit na více stránek.

Grafika

Grafické práce na webu kromě návrhu celkového designu zahrnují také optimalizaci grafiky.  Jsou to úpravy a ořezy fotografií, animace a bannery. Grafická podoba webu se utváří pomocí kaskádových stylů CSS a obrázků (.jpeg a .gif). Je důležitá pro pohodlné informování uživatele o produktech a jejich vizuálních vlastnostech.

Obsažené prvky jako je grafika nebo použité barvy mají být uzpůsobeny účelu webových stránek.

Základní optimalizace

Optimalizace je důležitý prvek tvorby webových stránek. Souvisí s vhodným a správným používáním prvků stránek:

  • nadpisy
  • titulek stránky
  • názvy jednotlivých stránek
  • meta tagy

Optimalizace pro vyhledávače je moderním prvkem ve webdesignu. Pro tvůrce webových stránek je důležité použití některých meta tagů a titulku  (title) stránky. Kvůli umístění nebo zobrazení ve výsledcích vyhledávače je třeba mít zpracovaný co nejrozmanitější obsah. Web by neměl obsahovat duplicitní stránky – to znamená stejný nebo velice podobný obsah.

Programování

Dalším prvkem je programování složitějších aplikací. Je to především vývoj elektronického obchodu a složitějších databázových aplikací nebo použití redakčního systému CMS. Připravit elektronický obchod tak aby se v něm uživatel lehce orientoval.

Pro maximální efektivitu webové prezentace je důležitá vzájemná souhra všech zmiňovaných prvků.